Witaminy


Ponieważ w prasie ogólnej i medycznej od czasu do czasu pojawiają się różne publikacje dewaluujące wartość profilaktyki i wspomagania terapii witaminami oraz innymi suplementami diety, a nawet straszące ich szkodliwością.... Warto podać do wiadomości fakt, że w sierpniu 1994r Kongres USA jednogłośnie (!) przyjął ustawę gwarantującą amerykańskim obywatelom swobodny dostęp do witamin i innych niezbędnych składników odżywczych. To bardzo istotna informacja, pochodząca z kraju, na którego medycynie wzoruje się wiele państw. Warto o tym pamiętać, aby nie ulegać panice...."

Lek.med. Eustachiusz Gaduła - specjalista chirurgii i rehabilitacji

Centrum Rehabilitacji Medycyny Zintegrowanej EKOMED Opole.