BADANIE ŻYWEJ KROPLI KRWI

173BADANIE ŻYWEJ KROPLI KRWI PRZEZ LEKARZY CALIVITA jako metoda oceny stanu homeostazy organizmu.

Po wielu wykonanych badaniach żywej kropli krwi, na podstawie własnych doświadczeń mogę przedstawić najczęściej spotykane obrazy, które odpowiadają stanom zaburzonej homeostazy. A oto one:

1. Cholesterol174

W czasie wykonywanych badań często stwierdzam obecność kryształków cholesterolu, nawet wtedy, kiedy wartości biochemiczne mieszczą się w granicach normy. Ich obecność wskazuje na ryzyko rozwoju miażdżycy.

2. Cholesterol i trombocyty

175Kryształy cholesterolu otoczone agregatem trombocytów stanowią duże zagrożenie udarem mózgu i zawałem serca. Tradycyjne badania nie pozwalają na stwierdzenie istnienia takich kompleksów we krwi.

3. Agregacja trombocytów176

Stan poważnie zagrażający incydentom zatorowo - zakrzepowym, co klinicznie może spowodować zapalenie naczyń obwodowych, zawał serca, udar mózgu a nawet nagły zgon. Agregacji płytek nie można stwierdzić tradycyjnymi badaniami diagnostycznymi.

4. Symplast

177Koloidowe symplasty złożone z masy substancji tłuszczowych i włóknistych, zawierające toksyny, rezerwy odżywcze, trombocyty, erytrocyty i leukocyty. Gromadzą się na wewnętrznych powierzchniach tętnic w postaci blaszek miażdżycowych. Innymi metodami nie można wykryć ich obecności.

5. Zaburzenia metaboliczne178

W zaburzonym procesie trawienia i przyswajania białek oraz lipidów, szczególnie wtedy, kiedy stosowana dieta jest niezgodna z posiadana grupą krwi, w czasie badania żywej kropli krwi widzimy obraz, w którym erytrocyty łączą się ze sobą "zaczepiając" wzajemnie błonami komórkowymi, co powoduje zmianę ich kształtu. Tego zjawiska nie możemy zaobserwować w żadnym innym badaniu.

6. Palenie papierosów

179Obraz krwi palacza wyraźnie pokazuje obecność uszkodzeń wolnorodnikowych, błon komórkowych erytrocytów oraz ich krótszy czas przeżycia poza organizmem. Nasilenie obserwowanych zmian zależy od ilości wypalonych papierosów. Ciekawą obserwacją jest zmniejszenie stopnia uszkodzeń wolnorodnikowych u osób palących, które stosują antyoksydanty.

7. Leukocyty180

W czasie badania żywej kropli krwi w unikalny sposób "na żywo" możemy ocenić zdolność leukocytów do zmiany kształtu i ruchu, co wskazuje na ich aktywność immunologiczna. Jest to szczególnie przydatne w  stanach obniżonej odporności,  u pacjentów leczonych sterydami  cytostatykami oraz  często poddawanych antybiotykoterapii.

181Dr n. med. Danuta Broniarczyk-Pawłowska

Cali News lipiec 2004 r.

Współczesna   wiedza   z zakresu    nauk   medycznych pozwala na stwierdzenie, że utrzymanie zdrowia wymaga zacho­wania idealnego stanu równowagi organizmu (homeostazy) oraz sprawnych mechanizmów adapta­cyjnych do zmieniających się warunków życia. Zaburzenia homeostazy powodują zarówno czynniki zewnętrzne - np. skażenie środowiska naturalnego oraz czyn­niki wewnętrzne - np.: składniki pożywienia (lektyny, alergeny pokar­mowe), leki (szczególnie hormony i antybiotyki), stres. Stan homeostazy organizmu odzwierciedla obraz żywej kropli krwi, uzyskany w mikroskopie z ciemnym polem widzenia. Pobrana kropla krwi jest natychmiast przenoszona na szkiełko podstawowe, przykry­wana szkiełkiem nakrywkowym, aby zapobiec wysychaniu, a następnie oglądana pod mikroskopem. Wykorzystujemy w tym badaniu fakt, że żywe komórki krwi żyją po wynaczynieniu ok. 10-20 minut. W czasie badania mamy niezwykłą możliwość oceny zmian, jakie zachodzą w elementach morfotycznych krwi pod wpływem pogłębia­jącego się niedotlenienia oraz stresu - jakim jest naświetlenie badanej kropli krwi. Podczas badania możemy ocenić nie tylko ilość - tak jak w badaniach tradycyjnych - ale również czynność białych krwinek (leuko­cytów), co pozwala ocenić stan układu immunologicznego i tendencje do rozwoju schorzeń wynikających z zaburzeń odporności, w tym chorób nowotworowych.

Stany obniżonej odporności, niedobory witaminowe i białkowe, uszkodzenia wolnorodnikowe, zaburzenia czynności wątroby i śledziony - możemy wykryć miesiące lub lata przed tradycyjnymi metodami dia­gnostycznymi. Dlatego jest to niezwykła szansa na wprowadzenie zmian w dotychczasowym stylu życia, odżywiania, a przede wszystkim zastosowanie odpowiedniej suplementacji, co może znacznie obniżyć ryzyko wystąpienia zagrażających nam stanów chorobowych. Poprawa obrazu żywej kropli krwi w badaniach powtarzanych co kilka tygodni lub miesięcy, odzwierciedla pozytywne zjawiska zachodzące w naszym organizmie - zwiększa to naszą motywację do wytrwania w niełatwej drodze do zdrowia - stąd niezwykła rola edukacyjna tej metody. Badanie jest niezwykle przydatne w ocenie postępów leczenia i pozwala znacznie wcześniej niż tradycyjna diagnostyka, ocenić reakcję orga­nizmu na stosowaną terapię.

Należy podkreślić, że badanie żywej kropli krwi nie stawia diagnozy jako nazwy jednostki chorobowej. Metoda ta służy do oceny stanu home­ostazy organizmu oraz jego zdolności adaptacyjnych do zmieniających się warunków środowiska. Może być z powodzeniem wykorzystana jako uzupełnienie tradycyjnych metod dia­gnostycznych, zarówno u osób klinicznie zdrowych, jak i chorych - zarówno w chorobach ostrych, jak i w schorzeniach przewlekłych, szczególnie w ocenie postępów leczenia.

dr. n. med. Danuta Broniarczyk-Pawłowska

182badanie żywej kropli krwi różni się dd tradycyjnych metod analitycznych, ponieważ:

 • poddajemy badaniu całą krew, a nie tylko jej część;
 • rozmaz nie jest barwiony;
 • wykorzystujemy duże powiększenie w technice mikroskopowej ciemnego tła, co pozwala oceniać żywe struktury komórkowe badanej próbki krwi.

BADANIE ŻYWEJ KROPLI KRWI OCENIA

 • kształt, ułożenie i ewentualne zniekształcenia krwinek czerwonych (ery­trocytów) - spośród wielu możliwych obrazów często widoczna jest agregacja erytrocytów, która jest obecna m.in. u osób odżywiających się niezgodnie i posiadaną grupą krwi (zlepne działanie lektyn) - zmiana diety oraz suplementacja poprawia obraz krwi w kolejnych badaniach;
 • krwinki białe (granulocyty, limfocyty, makrofagi);
 • uszkodzenia wolnorodnikowe komórek krwi - co wskazuje na potrzebę zastosowania antyoksydantów;
 • zaburzenia trawienia białek;
 • zaburzenia trawienia lipidów;
 • niedobór kwasu foliowego, witaminy B12 i żelaza;
 • niedostateczne nasycenie tlenem organizmu - m.in. jako skutek złego krążenia;
 • tendencję komórek do procesów degeneracyjnych;
 • funkcję układu odpornościowego i skłonność do rozwoju chorób wynikających z obniżonej odporności;
 • odporność komórek krwi na stres i hipoksję (niedobór tlenu);
 • tolerancję leczenia immunosupresyjnego.

W   PRÓBCE   KRWI MOŻEMY  STWIERDZIĆ   OBECNOŚĆ:

 • różnych mikroorganizmów (bakterie, grzyby, pasożyty);
 • struktur krystalicznych, takich jak kryształy kwasu moczowego czy cholesterolu;
 • fragmentów blaszek miażdżycowych - wskazania do zmiany diety i suplementacji;
 • włókien fibryny (białko biorące udział w tworzeniu skrzepów), wskazujące na podwyższone ryzyko udaru mózgowego, bądź zawału serca oraz incydentów zatorowo-zakrzepowych

 

Informacje i zapisy w Złotoryi tel. 607 706 513